Dương vật giả gắn tường hàng khủng lovetoy
duong vat gia gan tuong hang khung

Dương vật giả gắn tường hàng khủng lovetoy có chế độ rung giúp ngoáy sâu vào âm đạo phụ nữ

1.250.000 

  • Có 3 màu da đa dạng cho mọi chủng tộc
  • Kích thước lớn đốn tim biết bao cô nàng trong các cuộc ân ái
  • Vừa gắn tường mà vừa có chế độ rung giúp giải tỏa sinh lý nữ hiệu quả

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng h\u00e0ng kh\u1ee7ng lovetoy c\u00f3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung gi\u00fap ngo\u00e1y s\u00e2u v\u00e0o \u00e2m \u0111\u1ea1o ph\u1ee5 n\u1eef","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy-2.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy-2.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng h\u00e0ng kh\u1ee7ng lovetoy c\u00f3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung gi\u00fap ngo\u00e1y s\u00e2u v\u00e0o \u00e2m \u0111\u1ea1o ph\u1ee5 n\u1eef","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy-2.html","description":"C\u00f3 3 m\u00e0u da \u0111a d\u1ea1ng cho m\u1ecdi ch\u1ee7ng t\u1ed9c\r\n \tK\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn \u0111\u1ed1n tim bi\u1ebft bao c\u00f4 n\u00e0ng trong c\u00e1c cu\u1ed9c \u00e2n \u00e1i\r\n \tV\u1eeba g\u1eafn t\u01b0\u1eddng m\u00e0 v\u1eeba c\u00f3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung gi\u00fap gi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd n\u1eef hi\u1ec7u qu\u1ea3","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy.jpg","sku":"DVR60","offers":[{"@type":"Offer","price":"1250000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"1250000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy-2.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}