cốc thủ dâm tenga original vacuum cup
chi tiet san pham
van o mieng coc co the tu chon dong mo dieu chinh do khit
coc tenga deep throat

Cốc thủ dâm Tenga Original Vacuum Cup

620.000 

  • Thiết kế hình đồng hồ cát hấp dẫn và tạo lực mút mạnh mẽ hơn
  • Có van điều chỉnh lực hút bằng cách giữ và thả ngón tay
  • Miệng cốc dễ dàng xoay mở để rút lõi ra vệ sinh

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"Tenga Japan Sex Toys Ch\u00ednh H\u00e3ng T\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tenga-cho-nam"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"C\u1ed1c th\u1ee7 d\u00e2m Tenga Original Vacuum Cup","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-thu-dam-tenga-original-vacuum-cup.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-thu-dam-tenga-original-vacuum-cup.html#product","name":"C\u1ed1c th\u1ee7 d\u00e2m Tenga Original Vacuum Cup","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-thu-dam-tenga-original-vacuum-cup.html","description":"Thi\u1ebft k\u1ebf h\u00ecnh \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00e1t h\u1ea5p d\u1eabn v\u00e0 t\u1ea1o l\u1ef1c m\u00fat m\u1ea1nh m\u1ebd h\u01a1n\r\n \tC\u00f3 van \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh l\u1ef1c h\u00fat b\u1eb1ng c\u00e1ch gi\u1eef v\u00e0 th\u1ea3 ng\u00f3n tay\r\n \tMi\u1ec7ng c\u1ed1c d\u1ec5 d\u00e0ng xoay m\u1edf \u0111\u1ec3 r\u00fat l\u00f5i ra v\u1ec7 sinh","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/coc-thu-dam-tenga-original-vacuum-cup.jpg","sku":"ADK10","offers":[{"@type":"Offer","price":"620000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"620000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-thu-dam-tenga-original-vacuum-cup.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}