Bao cao su Durex Performa nâng cao hiệu quả đời sống tình dục

200.000 

  • Bao cao su durex performa bôi trơn cực nhạy cảm
  • Kích thước đa dạng cho mọi cánh đàn ông
  • Bảo đảm tránh thai an toàn hiệu quả

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"BAO CAO SU","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Bao cao su Durex Performa n\u00e2ng cao hi\u1ec7u qu\u1ea3 \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh d\u1ee5c","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-performa.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-performa.html#product","name":"Bao cao su Durex Performa n\u00e2ng cao hi\u1ec7u qu\u1ea3 \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh d\u1ee5c","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-performa.html","description":"Bao cao su durex performa b\u00f4i tr\u01a1n c\u1ef1c nh\u1ea1y c\u1ea3m\r\n \tK\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111a d\u1ea1ng cho m\u1ecdi c\u00e1nh \u0111\u00e0n \u00f4ng\r\n \tB\u1ea3o \u0111\u1ea3m tr\u00e1nh thai an to\u00e0n hi\u1ec7u qu\u1ea3","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bao-cao-su-durex-performa.jpg","sku":"BDX08","offers":[{"@type":"Offer","price":"200000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"200000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-performa.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}