Dương vật giả hít tường
duong vat gia hit tuong cuc chat

Dương vật giả hít tường Real Extreme 8.0 với đế hút chân không cực tốt để giải tỏa sinh lý

680.000 

  • Kích thước khủng là đặc điểm nổi bật của sản phẩm
  • Trải nghiệm tuyệt vời khi thử với tư thế gắn lên tường
  • Hiệu quả tăng gấp đôi với sử dụng sản phẩm cùng gel bôi trơn

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 h\u00edt t\u01b0\u1eddng Real Extreme 8.0 v\u1edbi \u0111\u1ebf h\u00fat ch\u00e2n kh\u00f4ng c\u1ef1c t\u1ed1t \u0111\u1ec3 gi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-hit-tuong.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-hit-tuong.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 h\u00edt t\u01b0\u1eddng Real Extreme 8.0 v\u1edbi \u0111\u1ebf h\u00fat ch\u00e2n kh\u00f4ng c\u1ef1c t\u1ed1t \u0111\u1ec3 gi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-hit-tuong.html","description":"K\u00edch th\u01b0\u1edbc kh\u1ee7ng l\u00e0 \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m n\u1ed5i b\u1eadt c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\n \tTr\u1ea3i nghi\u1ec7m tuy\u1ec7t v\u1eddi khi th\u1eed v\u1edbi t\u01b0 th\u1ebf g\u1eafn l\u00ean t\u01b0\u1eddng\r\n \tHi\u1ec7u qu\u1ea3 t\u0103ng g\u1ea5p \u0111\u00f4i v\u1edbi s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f9ng gel b\u00f4i tr\u01a1n","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-hit-tuong.jpg","sku":"DVK18","offers":[{"@type":"Offer","price":"680000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"680000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-hit-tuong.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}