Gel bôi trơn Durex Play Tingle đem lại cảm giác the mát vô cùng

200.000 

  • Dịu mát từ hoạt chất ở gel bôi trơn durex play tingle giúp kéo dài thời gian cho các cặp đôi
  • Hãng sản xuất nổi tiếng có thương hiệu trong lĩnh vực sản phẩm người lớn

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"GEL B\u00d4I TR\u01a0N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n Durex Play Tingle \u0111em l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c the m\u00e1t v\u00f4 c\u00f9ng","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-durex-play-tingle.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-durex-play-tingle.html#product","name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n Durex Play Tingle \u0111em l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c the m\u00e1t v\u00f4 c\u00f9ng","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-durex-play-tingle.html","description":"D\u1ecbu m\u00e1t t\u1eeb ho\u1ea1t ch\u1ea5t \u1edf gel b\u00f4i tr\u01a1n durex play tingle gi\u00fap k\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian cho c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i\r\n \tH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u00f3 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/durex-play-tingle-baconsoi.jpg","sku":"GDX58","offers":[{"@type":"Offer","price":"200000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"200000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-durex-play-tingle.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}