Bao cao su Durex Kingtex với phong cách hoàng gia cực tuyệt vời

140.000 

  • Bao cao su durex kingtex ôm gọn cậu bé không lo tuột
  • An toàn với phong cách hoàng gia Kingtex
  • Giúp cuộc tình thêm dài lâu với nhiều cảm xúc

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"BAO CAO SU","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Bao cao su Durex Kingtex v\u1edbi phong c\u00e1ch ho\u00e0ng gia c\u1ef1c tuy\u1ec7t v\u1eddi","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-kingtex.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-kingtex.html#product","name":"Bao cao su Durex Kingtex v\u1edbi phong c\u00e1ch ho\u00e0ng gia c\u1ef1c tuy\u1ec7t v\u1eddi","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-kingtex.html","description":"Bao cao su durex kingtex \u00f4m g\u1ecdn c\u1eadu b\u00e9 kh\u00f4ng lo tu\u1ed9t\r\n \tAn to\u00e0n v\u1edbi phong c\u00e1ch ho\u00e0ng gia Kingtex\r\n \tGi\u00fap cu\u1ed9c t\u00ecnh th\u00eam d\u00e0i l\u00e2u v\u1edbi nhi\u1ec1u c\u1ea3m x\u00fac","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bao-cao-su-durex-kingtex-mat-truoc.jpg","sku":"BDX16","offers":[{"@type":"Offer","price":"140000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"140000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-durex-kingtex.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}