Bóng kích thích hậu môn – Sự trải nghiệm mới lạ

500.000 

  • Bóng kích thích hậu môn cao cấp, sản phẩm độc quyền chỉ có tại sextoyuytin.com
  • Chất liệu silicon mịn, mềm, an toàn 100% với vùng da mỏng và nhạy cảm. Bạn chỉ có thể cảm nhận được sự kích thích tột độ của sản phẩm dẫn đến cực khoái mà thôi.

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"QUAN H\u1ec6 H\u1eacU M\u00d4N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-he-hau-mon"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"B\u00f3ng k\u00edch th\u00edch h\u1eadu m\u00f4n &#8211; S\u1ef1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m\u1edbi l\u1ea1","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bong-kich-thich-hau-mon.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bong-kich-thich-hau-mon.html#product","name":"B\u00f3ng k\u00edch th\u00edch h\u1eadu m\u00f4n - S\u1ef1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m\u1edbi l\u1ea1","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bong-kich-thich-hau-mon.html","description":"B\u00f3ng k\u00edch th\u00edch h\u1eadu m\u00f4n cao c\u1ea5p, s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 c\u00f3 t\u1ea1i sextoyuytin.com\r\n \tCh\u1ea5t li\u1ec7u silicon m\u1ecbn, m\u1ec1m, an to\u00e0n 100% v\u1edbi v\u00f9ng da m\u1ecfng v\u00e0 nh\u1ea1y c\u1ea3m. B\u1ea1n ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 k\u00edch th\u00edch t\u1ed9t \u0111\u1ed9 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1eabn \u0111\u1ebfn c\u1ef1c kho\u00e1i m\u00e0 th\u00f4i.","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/bong-kich-thich-hau-mon.jpg","sku":951,"offers":[{"@type":"Offer","price":"500000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"500000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bong-kich-thich-hau-mon.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}