Quần lót gắn dương vật giả có rung ở đầu

780.000 

  • Quần lót gắn dương vật giả dành cho les & các cặp đôi muốn phá cách, trải nghiệm tình dục mới mẻ
  • Sản phẩm có rung ở đầu, đặc ruột 95% và chắc chắn

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Qu\u1ea7n l\u00f3t g\u1eafn d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 c\u00f3 rung \u1edf \u0111\u1ea7u","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-duong-vat-gia.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-duong-vat-gia.html#product","name":"Qu\u1ea7n l\u00f3t g\u1eafn d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 c\u00f3 rung \u1edf \u0111\u1ea7u","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-duong-vat-gia.html","description":"Qu\u1ea7n l\u00f3t g\u1eafn d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 d\u00e0nh cho les &amp; c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i mu\u1ed1n ph\u00e1 c\u00e1ch, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m t\u00ecnh d\u1ee5c m\u1edbi m\u1ebb\r\n \tS\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 rung \u1edf \u0111\u1ea7u, \u0111\u1eb7c ru\u1ed9t 95% v\u00e0 ch\u1eafc ch\u1eafn","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/quan-dvg.jpg","sku":1127,"offers":[{"@type":"Offer","price":"780000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"780000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-duong-vat-gia.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}