Dương vật giả điều khiển từ xa màu da báo chiều lòng phụ nữ ở mọi tư thế khó

3.500.000 

  • Điều khiển cầm tay tiện lợi cho người sử dụng
  • Đẹp mắt với màu da báo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên
  • Chiều lòng các cô nàng vì có thể thực hiện được mọi tư thế trong lúc sử dụng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa m\u00e0u da b\u00e1o chi\u1ec1u l\u00f2ng ph\u1ee5 n\u1eef \u1edf m\u1ecdi t\u01b0 th\u1ebf kh\u00f3","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-dieu-khien-tu-xa.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-dieu-khien-tu-xa.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa m\u00e0u da b\u00e1o chi\u1ec1u l\u00f2ng ph\u1ee5 n\u1eef \u1edf m\u1ecdi t\u01b0 th\u1ebf kh\u00f3","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-dieu-khien-tu-xa.html","description":"\u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n c\u1ea7m tay ti\u1ec7n l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng\r\n \t\u0110\u1eb9p m\u1eaft v\u1edbi m\u00e0u da b\u00e1o \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng t\u1eeb c\u00e1i nh\u00ecn \u0111\u1ea7u ti\u00ean\r\n \tChi\u1ec1u l\u00f2ng c\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng v\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ecdi t\u01b0 th\u1ebf trong l\u00fac s\u1eed d\u1ee5ng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-dieu-khien-tu-xa.jpg","sku":"DVR56","offers":[{"@type":"Offer","price":"3500000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"3500000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-dieu-khien-tu-xa.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}