máy rung liếm mút âm vật và vú
may rung liem mut am vat va vu leten
may rung liem mut am vat va vu chuc nang
may rung liem mut am vat va vu cac diem kich thich

Máy rung liếm mút âm vật và vú Leten đa tần số độc đáo

1.350.000 

  • Rung, liếm mút cả hột âm vật và nhũ hoa
  • 10 tần số rung
  • 7 tần số liếm và mút
  • Đóng hộp kín đáo lịch sự, miễn phí vận chuyển tận nhà toàn quốc

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y rung li\u1ebfm m\u00fat \u00e2m v\u1eadt v\u00e0 v\u00fa Leten \u0111a t\u1ea7n s\u1ed1 \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-liem-mut-am-vat-va-vu.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-liem-mut-am-vat-va-vu.html#product","name":"M\u00e1y rung li\u1ebfm m\u00fat \u00e2m v\u1eadt v\u00e0 v\u00fa Leten \u0111a t\u1ea7n s\u1ed1 \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-liem-mut-am-vat-va-vu.html","description":"Rung, li\u1ebfm m\u00fat c\u1ea3 h\u1ed9t \u00e2m v\u1eadt v\u00e0 nh\u0169 hoa\r\n \t10 t\u1ea7n s\u1ed1 rung\r\n \t7 t\u1ea7n s\u1ed1 li\u1ebfm v\u00e0 m\u00fat\r\n \t\u0110\u00f3ng h\u1ed9p k\u00edn \u0111\u00e1o l\u1ecbch s\u1ef1, mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n t\u1eadn nh\u00e0 to\u00e0n qu\u1ed1c","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/may-rung-liem-mut-am-vat-va-vu.jpg","sku":"LAD32","offers":[{"@type":"Offer","price":"1350000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"1350000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-liem-mut-am-vat-va-vu.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}