Gel bôi trơn âm đạo JEX Glamourous Butterfly Hot Jelly giải quyết mọi nỗi lo chuyện ấy

245.000 

  • Gel Jex Glamourous Butterfly Hot Jelly giúp bôi trơn kích thích điểm G các chị em
  • Đem lại hiệu quả đáng mừng cho các cô nàng gặp vấn đề khô rát vùng kín
  • Cuộc tình sẽ nóng hơn bao giờ hết tạo hưng phấn cho cả 2 bên

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"GEL B\u00d4I TR\u01a0N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n \u00e2m \u0111\u1ea1o JEX Glamourous Butterfly Hot Jelly gi\u1ea3i quy\u1ebft m\u1ecdi n\u1ed7i lo chuy\u1ec7n \u1ea5y","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamorous-butterfly-hot-gel.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamorous-butterfly-hot-gel.html#product","name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n \u00e2m \u0111\u1ea1o JEX Glamourous Butterfly Hot Jelly gi\u1ea3i quy\u1ebft m\u1ecdi n\u1ed7i lo chuy\u1ec7n \u1ea5y","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamorous-butterfly-hot-gel.html","description":"Gel Jex Glamourous Butterfly Hot Jelly gi\u00fap b\u00f4i tr\u01a1n k\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m G c\u00e1c ch\u1ecb em\r\n \t\u0110em l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3 \u0111\u00e1ng m\u1eebng cho c\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng g\u1eb7p v\u1ea5n \u0111\u1ec1 kh\u00f4 r\u00e1t v\u00f9ng k\u00edn\r\n \tCu\u1ed9c t\u00ecnh s\u1ebd n\u00f3ng h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft t\u1ea1o h\u01b0ng ph\u1ea5n cho c\u1ea3 2 b\u00ean","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/jex-glamorous-butterfly-hot-gel.png","sku":"GJX12","offers":[{"@type":"Offer","price":"245000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"245000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamorous-butterfly-hot-gel.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}