âm đạo giả hút chân không tenga flip hole
chi tiet san pham am dao gia hut chan khong tenga flip hole
tay truot san pham lam de phoi kho
tenga flip hole

Âm đạo giả hút chân không Tenga Flip Hole

2.900.000 

  • Thiết kế tay trượt dễ dàng thêm gel bôi trơn vào trong và vệ sinh sau khi dùng
  • Tích hợp các nút điều chỉnh bằng tay để bơm và xả khí hút chân không
  • Lõi âm đạo giả thiết kế phức tạp mang lại khoái cảm cao vượt trội

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"Tenga Japan Sex Toys Ch\u00ednh H\u00e3ng T\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tenga-cho-nam"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"\u00c2m \u0111\u1ea1o gi\u1ea3 h\u00fat ch\u00e2n kh\u00f4ng Tenga Flip Hole","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/am-dao-gia-hut-chan-khong-tenga-flip-hole.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/am-dao-gia-hut-chan-khong-tenga-flip-hole.html#product","name":"\u00c2m \u0111\u1ea1o gi\u1ea3 h\u00fat ch\u00e2n kh\u00f4ng Tenga Flip Hole","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/am-dao-gia-hut-chan-khong-tenga-flip-hole.html","description":"Thi\u1ebft k\u1ebf tay tr\u01b0\u1ee3t d\u1ec5 d\u00e0ng th\u00eam gel b\u00f4i tr\u01a1n v\u00e0o trong v\u00e0 v\u1ec7 sinh sau khi d\u00f9ng\r\n \tT\u00edch h\u1ee3p c\u00e1c n\u00fat \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh b\u1eb1ng tay \u0111\u1ec3 b\u01a1m v\u00e0 x\u1ea3 kh\u00ed h\u00fat ch\u00e2n kh\u00f4ng\r\n \tL\u00f5i \u00e2m \u0111\u1ea1o gi\u1ea3 thi\u1ebft k\u1ebf ph\u1ee9c t\u1ea1p mang l\u1ea1i kho\u00e1i c\u1ea3m cao v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/am-dao-gia-hut-chan-khong-tenga-flip-hole.jpg","sku":"ADK15","offers":[{"@type":"Offer","price":"2900000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"2900000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/am-dao-gia-hut-chan-khong-tenga-flip-hole.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}