Dương vật giả loại nhỏ Prettylove Brighty tiện lợi dễ mang theo bên người

730.000 

  • Đa dạng chế độ rung mang lại cho người sử dụng nhiều lựa chọn
  • Vừa có thể kích thích âm đạo và kích thích hậu môn phụ nữ
  • Giúp giải tỏa sinh lý đồng thời massage cô bé, cực kỳ tiện lợi cho việc mang bên người

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 lo\u1ea1i nh\u1ecf Prettylove Brighty ti\u1ec7n l\u1ee3i d\u1ec5 mang theo b\u00ean ng\u01b0\u1eddi","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-loai-nho.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-loai-nho.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 lo\u1ea1i nh\u1ecf Prettylove Brighty ti\u1ec7n l\u1ee3i d\u1ec5 mang theo b\u00ean ng\u01b0\u1eddi","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-loai-nho.html","description":"\u0110a d\u1ea1ng ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung mang l\u1ea1i cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn\r\n \tV\u1eeba c\u00f3 th\u1ec3 k\u00edch th\u00edch \u00e2m \u0111\u1ea1o v\u00e0 k\u00edch th\u00edch h\u1eadu m\u00f4n ph\u1ee5 n\u1eef\r\n \tGi\u00fap gi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd \u0111\u1ed3ng th\u1eddi massage c\u00f4 b\u00e9, c\u1ef1c k\u1ef3 ti\u1ec7n l\u1ee3i cho vi\u1ec7c mang b\u00ean ng\u01b0\u1eddi","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-nho.jpg","sku":"DMS88","offers":[{"@type":"Offer","price":"730000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"730000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-loai-nho.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}