cốc tự sướng tenga airtech twist
loi am dao co the thao roi
thiet ke loi am dao cua tenga airtech twist tickle
thiet ke loi am dao cua tenga airtech twist ripple

Cốc tự sướng Tenga Airtech Twist chính hãng

1.890.000 

  • Phù hợp với mọi kích thước, thoải mái điều chỉnh độ khít theo kích thước
  • Hệ thống nén khí độc đáo, thông minh giúp co bóp theo nhiều mức độ
  • Có tới 5 mức độ điều chỉnh độ khít bằng cách xoay nắp cốc

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"Tenga Japan Sex Toys Ch\u00ednh H\u00e3ng T\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tenga-cho-nam"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"C\u1ed1c t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng Tenga Airtech Twist ch\u00ednh h\u00e3ng","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tu-suong-tenga-airtech-twist.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tu-suong-tenga-airtech-twist.html#product","name":"C\u1ed1c t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng Tenga Airtech Twist ch\u00ednh h\u00e3ng","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tu-suong-tenga-airtech-twist.html","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ecdi k\u00edch th\u01b0\u1edbc, tho\u1ea3i m\u00e1i \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 kh\u00edt theo k\u00edch th\u01b0\u1edbc\r\n \tH\u1ec7 th\u1ed1ng n\u00e9n kh\u00ed \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o, th\u00f4ng minh gi\u00fap co b\u00f3p theo nhi\u1ec1u m\u1ee9c \u0111\u1ed9\r\n \tC\u00f3 t\u1edbi 5 m\u1ee9c \u0111\u1ed9 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 kh\u00edt b\u1eb1ng c\u00e1ch xoay n\u1eafp c\u1ed1c","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/coc-tu-suong-tenga-airtech-twist.jpg","sku":"ADK21","offers":[{"@type":"Offer","price":"1890000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"1890000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tu-suong-tenga-airtech-twist.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}