dương vật giả gắn tường hàng khủng lovetoy
lovetoy-hang-khung

Dương vật giả gắn tường hàng khủng Lovetoy King size

1.650.000 

  • Sản phẩm Dương vật giả gắn tường hàng khủng Lovetoy dành riêng cho chị em ưa hàng to – tất nhiên là vẫn mềm, mịn, rắn chắc như thật và mang lại khoái cảm tột độ
  • Khả năng gắn tường chắc chắn, bạn tha hồ rung, ngoáy, thụt chạm và kích thích điểm G dễ dàng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng h\u00e0ng kh\u1ee7ng Lovetoy King size","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng h\u00e0ng kh\u1ee7ng Lovetoy King size","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy.html","description":"S\u1ea3n ph\u1ea9m\u00a0D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng h\u00e0ng kh\u1ee7ng Lovetoy d\u00e0nh ri\u00eang cho ch\u1ecb em \u01b0a h\u00e0ng to - t\u1ea5t nhi\u00ean l\u00e0 v\u1eabn m\u1ec1m, m\u1ecbn, r\u1eafn ch\u1eafc nh\u01b0 th\u1eadt v\u00e0 mang l\u1ea1i kho\u00e1i c\u1ea3m t\u1ed9t \u0111\u1ed9\r\n \tKh\u1ea3 n\u0103ng g\u1eafn t\u01b0\u1eddng ch\u1eafc ch\u1eafn, b\u1ea1n tha h\u1ed3 rung, ngo\u00e1y, th\u1ee5t ch\u1ea1m v\u00e0 k\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m G d\u1ec5 d\u00e0ng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/duong-vat-khung-lovetoy.jpg","sku":"DVK22","offers":[{"@type":"Offer","price":"1650000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"1650000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-hang-khung-lovetoy.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}