bao cao su jex glamorous butterfly moist type
bao cao su jex glamorous butterfly moist type 2
bao cao su jex glamorous butterfly moist type 3

Bao cao su Jex Glamourous Butterfly moist type tạo độ ẩm và bôi trơn cực tốt

195.000 

  • Mềm mại và độ ẩm cũng lớn giúp việc quan hệ tốt hơn
  • Co giãn tốt phù hợp cho mọi kích thước dương vật
  • Được săn đón do chất bôi trơn cao ở bao cao su jex glamourous butterfly moist type, trải nghiệm giây phút có một không hai của bạn và nửa còn lại

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"BAO CAO SU","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Bao cao su Jex Glamourous Butterfly moist type t\u1ea1o \u0111\u1ed9 \u1ea9m v\u00e0 b\u00f4i tr\u01a1n c\u1ef1c t\u1ed1t","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamourous-butterfly-moist-type.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamourous-butterfly-moist-type.html#product","name":"Bao cao su Jex Glamourous Butterfly moist type t\u1ea1o \u0111\u1ed9 \u1ea9m v\u00e0 b\u00f4i tr\u01a1n c\u1ef1c t\u1ed1t","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamourous-butterfly-moist-type.html","description":"M\u1ec1m m\u1ea1i v\u00e0 \u0111\u1ed9 \u1ea9m c\u0169ng l\u1edbn gi\u00fap vi\u1ec7c quan h\u1ec7 t\u1ed1t h\u01a1n\r\n \tCo gi\u00e3n t\u1ed1t ph\u00f9 h\u1ee3p cho m\u1ecdi k\u00edch th\u01b0\u1edbc d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt\r\n \t\u0110\u01b0\u1ee3c s\u0103n \u0111\u00f3n do ch\u1ea5t b\u00f4i tr\u01a1n cao \u1edf\u00a0bao cao su jex glamourous butterfly moist type, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m gi\u00e2y ph\u00fat c\u00f3 m\u1ed9t kh\u00f4ng hai c\u1ee7a b\u1ea1n v\u00e0 n\u1eeda c\u00f2n l\u1ea1i","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bao-cao-su-jex-glamorous-butterfly-moist-type.jpg","sku":"BJX28","offers":[{"@type":"Offer","price":"195000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"195000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/jex-glamourous-butterfly-moist-type.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}