Gel bôi trơn hậu môn Pjur Back Door
gel hau mon goc nuoc pjur back door

Gel bôi trơn hậu môn Pjur Back Door Anal Glide gốc nước, cho cảm giác quan hệ cửa sau tuyệt vời

550.000 

  • Gel bôi trơn hậu môn Pjur Back Door Anal Glide hàng chính hãng của Đức chuyên chăm sóc đời sống tình dục
  • Mang lại cảm giác mượt mà, trơn tru và hưng phấn tột độ khi quan hệ cửa sau
  • Gốc nước, không mùi, dễ dàng rửa sạch và mang lại cảm giác thoải mái

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"GEL B\u00d4I TR\u01a0N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n h\u1eadu m\u00f4n Pjur Back Door Anal Glide g\u1ed1c n\u01b0\u1edbc, cho c\u1ea3m gi\u00e1c quan h\u1ec7 c\u1eeda sau tuy\u1ec7t v\u1eddi","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron-hau-mon-pjur-back-door.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron-hau-mon-pjur-back-door.html#product","name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n h\u1eadu m\u00f4n Pjur Back Door Anal Glide g\u1ed1c n\u01b0\u1edbc, cho c\u1ea3m gi\u00e1c quan h\u1ec7 c\u1eeda sau tuy\u1ec7t v\u1eddi","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron-hau-mon-pjur-back-door.html","description":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n h\u1eadu m\u00f4n Pjur Back Door Anal Glide h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng c\u1ee7a \u0110\u1ee9c chuy\u00ean ch\u0103m s\u00f3c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh d\u1ee5c\r\n \tMang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c m\u01b0\u1ee3t m\u00e0, tr\u01a1n tru v\u00e0 h\u01b0ng ph\u1ea5n t\u1ed9t \u0111\u1ed9 khi quan h\u1ec7 c\u1eeda sau\r\n \tG\u1ed1c n\u01b0\u1edbc, kh\u00f4ng m\u00f9i, d\u1ec5 d\u00e0ng r\u1eeda s\u1ea1ch v\u00e0 mang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/gel-boi-tron-hau-mon-pjur-back-door.jpg","sku":"GBD68","offers":[{"@type":"Offer","price":"550000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"550000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron-hau-mon-pjur-back-door.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}