Gel se khít âm đạo Excite tăng khoái cảm, bôi trơn giúp chị em trong vấn đề chăn gối

450.000 

  • Gel se khít âm đạo Excite tăng độ ẩm tự nhiên hỗ trợ chuyện phòng the cho nữ giới
  • Giúp bôi trơn khiến chị em tự tin khi quan hệ
  • An toàn và hiệu quả ngay lần sử dụng đầu tiên

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"GEL B\u00d4I TR\u01a0N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Gel se kh\u00edt \u00e2m \u0111\u1ea1o Excite t\u0103ng kho\u00e1i c\u1ea3m, b\u00f4i tr\u01a1n gi\u00fap ch\u1ecb em trong v\u1ea5n \u0111\u1ec1 ch\u0103n g\u1ed1i","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-se-khit-am-dao-excite.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-se-khit-am-dao-excite.html#product","name":"Gel se kh\u00edt \u00e2m \u0111\u1ea1o Excite t\u0103ng kho\u00e1i c\u1ea3m, b\u00f4i tr\u01a1n gi\u00fap ch\u1ecb em trong v\u1ea5n \u0111\u1ec1 ch\u0103n g\u1ed1i","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-se-khit-am-dao-excite.html","description":"Gel se kh\u00edt \u00e2m \u0111\u1ea1o Excite t\u0103ng \u0111\u1ed9 \u1ea9m t\u1ef1 nhi\u00ean h\u1ed7 tr\u1ee3 chuy\u1ec7n ph\u00f2ng the cho n\u1eef gi\u1edbi\r\n \tGi\u00fap b\u00f4i tr\u01a1n khi\u1ebfn ch\u1ecb em t\u1ef1 tin khi quan h\u1ec7\r\n \tAn to\u00e0n v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3 ngay l\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea7u ti\u00ean","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/gel-se-khit-am-dao-excite.png","sku":"GLS84","offers":[{"@type":"Offer","price":"450000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"450000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-se-khit-am-dao-excite.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}