Gel bôi trơn Sagami Original thân thiện cho tình ái

250.000 

  • Gel bôi trơn sagami original, thương hiệu nổi tiếng có uy tín tới từ Nhật Bản
  • Êm ái, mát dịu trong mọi cuộc tình
  • Có thể sử dụng cùng với bao cao su cực sảng khoái

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"GEL B\u00d4I TR\u01a0N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n Sagami Original th\u00e2n thi\u1ec7n cho t\u00ecnh \u00e1i","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-sagami-original.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-sagami-original.html#product","name":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n Sagami Original th\u00e2n thi\u1ec7n cho t\u00ecnh \u00e1i","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-sagami-original.html","description":"Gel b\u00f4i tr\u01a1n sagami original, th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u00f3 uy t\u00edn t\u1edbi t\u1eeb Nh\u1eadt B\u1ea3n\r\n \t\u00cam \u00e1i, m\u00e1t d\u1ecbu trong m\u1ecdi cu\u1ed9c t\u00ecnh\r\n \tC\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f9ng v\u1edbi bao cao su c\u1ef1c s\u1ea3ng kho\u00e1i","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/gel-boi-tron-sagami-original.jpg","sku":"GSI22","offers":[{"@type":"Offer","price":"250000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"250000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-sagami-original.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}