Vòng rung tình yêu Nalone Ping chi tiết sản phẩm
vong rung tinh yeu hop dung san pham va phu kien di kem
vong rung tinh yeu cac tinh nang noi troi

Vòng rung tình yêu Nalone Ping kích thích cặp đôi nam nữ mang tới hưng phấn mới lạ

400.000 

  • Tạo hưng phấn, kích thích nhờ bộ rung siêu mạnh
  • Ngăn chặn xuất tinh sớm, kéo dài thời gian quan hệ nam giới
  • Kích thích điểm G, mát xa vùng âm đạo vô cùng dễ chịu

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"VDDVNAM","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vddvnam"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng rung t\u00ecnh y\u00eau Nalone Ping k\u00edch th\u00edch c\u1eb7p \u0111\u00f4i nam n\u1eef mang t\u1edbi h\u01b0ng ph\u1ea5n m\u1edbi l\u1ea1","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-tinh-yeu.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-tinh-yeu.html#product","name":"V\u00f2ng rung t\u00ecnh y\u00eau Nalone Ping k\u00edch th\u00edch c\u1eb7p \u0111\u00f4i nam n\u1eef mang t\u1edbi h\u01b0ng ph\u1ea5n m\u1edbi l\u1ea1","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-tinh-yeu.html","description":"T\u1ea1o h\u01b0ng ph\u1ea5n, k\u00edch th\u00edch nh\u1edd b\u1ed9 rung si\u00eau m\u1ea1nh\r\n \tNg\u0103n ch\u1eb7n xu\u1ea5t tinh s\u1edbm, k\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian quan h\u1ec7 nam gi\u1edbi\r\n \tK\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m G, m\u00e1t xa v\u00f9ng \u00e2m \u0111\u1ea1o v\u00f4 c\u00f9ng d\u1ec5 ch\u1ecbu","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vong-rung-tinh-yeu-chi-tiet-san-pham.jpg","sku":4562,"offers":[{"@type":"Offer","price":"400000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"400000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-tinh-yeu.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}