Dương vật giả châu phi Chisa đế gắn tường cực chắc, kích thước vạm vỡ như quan hệ với chàng châu Phi thực sự

650.000 

  • Màu đen vạm vỡ khiến nàng như được trải nghiệm cảm giác quan hệ với anh chàng châu Phi
  • Đế gắn tường cực chắc
  • Chống nước 100%
  • Sản phẩm chính hãng của Chisa

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 ch\u00e2u phi Chisa \u0111\u1ebf g\u1eafn t\u01b0\u1eddng c\u1ef1c ch\u1eafc, k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u1ea1m v\u1ee1 nh\u01b0 quan h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00e0ng ch\u00e2u Phi th\u1ef1c s\u1ef1","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-chau-phi.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-chau-phi.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 ch\u00e2u phi Chisa \u0111\u1ebf g\u1eafn t\u01b0\u1eddng c\u1ef1c ch\u1eafc, k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u1ea1m v\u1ee1 nh\u01b0 quan h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00e0ng ch\u00e2u Phi th\u1ef1c s\u1ef1","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-chau-phi.html","description":"M\u00e0u \u0111en v\u1ea1m v\u1ee1 khi\u1ebfn n\u00e0ng nh\u01b0 \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m c\u1ea3m gi\u00e1c quan h\u1ec7 v\u1edbi anh ch\u00e0ng ch\u00e2u Phi\r\n \t\u0110\u1ebf g\u1eafn t\u01b0\u1eddng c\u1ef1c ch\u1eafc\r\n \tCh\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc 100%\r\n \tS\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng c\u1ee7a Chisa","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-chau-phi.jpg","sku":"DVK10","offers":[{"@type":"Offer","price":"650000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"650000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-chau-phi.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}