kích thích điểm g lỗ hậu môn
svakom-Primo-mau-hong

Kích thích điểm g và lỗ hậu môn cùng Svakom Primo

2.190.000 

  • Dụng cụ kích thích điểm g, lỗ hậu môn với chất lượng siêu cao cấp, ngăn nước 100%
  • Tăng giảm nhiệt độ cho cảm giác thật nhất
  • Nam, nữ đều có thể dùng được. Với 5 tấn số rung đã được nghiên cứu ngưỡng khoái cảm, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ.

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"QUAN H\u1ec6 H\u1eacU M\u00d4N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-he-hau-mon"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"K\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m g v\u00e0 l\u1ed7 h\u1eadu m\u00f4n c\u00f9ng Svakom Primo","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/kich-thich-diem-g-lo-hau-mon.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/kich-thich-diem-g-lo-hau-mon.html#product","name":"K\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m g v\u00e0 l\u1ed7 h\u1eadu m\u00f4n c\u00f9ng Svakom Primo","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/kich-thich-diem-g-lo-hau-mon.html","description":"D\u1ee5ng c\u1ee5 k\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m g, l\u1ed7 h\u1eadu m\u00f4n v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng si\u00eau cao c\u1ea5p, ng\u0103n n\u01b0\u1edbc 100%\r\n \tT\u0103ng gi\u1ea3m nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 cho c\u1ea3m gi\u00e1c th\u1eadt nh\u1ea5t\r\n \tNam, n\u1eef \u0111\u1ec1u c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng \u0111\u01b0\u1ee3c. V\u1edbi 5 t\u1ea5n s\u1ed1 rung \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c nghi\u00ean c\u1ee9u ng\u01b0\u1ee1ng kho\u00e1i c\u1ea3m, ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd b\u1ea5t ng\u1edd.","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/svakom-Primo.jpg","sku":"HM046","offers":[{"@type":"Offer","price":"2190000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"2190000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/kich-thich-diem-g-lo-hau-mon.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}