Dương vật giả ngụy trang
duong vat gia nguy trang dep
duong vat gia nguy trang bao bi

Dương vật giả ngụy trang Svakom Luther thân thiện và an toàn cho người dùng

1.650.000 

  • Có thể sử dụng vào mục đích massage vùng khác trên cơ thể
  • Hình dáng “ngụy trang” thích hợp có thể mang đi nhiều nơi
  • Hệ thống điều khiển đơn giản dễ sử dụng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"CH\u00c0Y RUNG T\u00ccNH D\u1ee4C CHO N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/chay-rung-tinh-duc-cho-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 ng\u1ee5y trang Svakom Luther th\u00e2n thi\u1ec7n v\u00e0 an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-nguy-trang.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-nguy-trang.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 ng\u1ee5y trang Svakom Luther th\u00e2n thi\u1ec7n v\u00e0 an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-nguy-trang.html","description":"C\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0o m\u1ee5c \u0111\u00edch massage v\u00f9ng kh\u00e1c tr\u00ean c\u01a1 th\u1ec3\r\n \tH\u00ecnh d\u00e1ng \"ng\u1ee5y trang\" th\u00edch h\u1ee3p c\u00f3 th\u1ec3 mang \u0111i nhi\u1ec1u n\u01a1i\r\n \tH\u1ec7 th\u1ed1ng \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n \u0111\u01a1n gi\u1ea3n d\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-nguy-trang.jpg","sku":"DMS52","offers":[{"@type":"Offer","price":"1650000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"1650000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-nguy-trang.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}