Dương vật giả ngoáy rung
duong vat gia ngoay rung cuc manh

Dương vật giả ngoáy rung gắn tai thỏ xoa bóp vùng kín phụ nữ giải tỏa sinh lý

2.450.000 

  • Bảng điều khiển nhiều chế độ rung đa dạng lựa chọn
  • Chất liệu silicon thân thiện với vùng kín phụ nữ
  • Có thể massage các vùng nhạy cảm khác trên cơ thể

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 ngo\u00e1y rung g\u1eafn tai th\u1ecf xoa b\u00f3p v\u00f9ng k\u00edn ph\u1ee5 n\u1eef gi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-ngoay-rung.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-ngoay-rung.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 ngo\u00e1y rung g\u1eafn tai th\u1ecf xoa b\u00f3p v\u00f9ng k\u00edn ph\u1ee5 n\u1eef gi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-ngoay-rung.html","description":"B\u1ea3ng \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n nhi\u1ec1u ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung \u0111a d\u1ea1ng l\u1ef1a ch\u1ecdn\r\n \tCh\u1ea5t li\u1ec7u silicon th\u00e2n thi\u1ec7n v\u1edbi v\u00f9ng k\u00edn ph\u1ee5 n\u1eef\r\n \tC\u00f3 th\u1ec3 massage c\u00e1c v\u00f9ng nh\u1ea1y c\u1ea3m kh\u00e1c tr\u00ean c\u01a1 th\u1ec3","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-ngoay-rung.jpg","sku":"DMS92","offers":[{"@type":"Offer","price":"2450000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"2450000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-ngoay-rung.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}