Cu giả cho gay bán ở đâu, mua ở đâu được hàng đảm bảo

550.000 

  • Cu giả cho gay – sản phẩm được kiểm định an toàn và chức năng làm tình hậu môn hoàn hảo.

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Cu gi\u1ea3 cho gay b\u00e1n \u1edf \u0111\u00e2u, mua \u1edf \u0111\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00e0ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-cho-gay-ban-o-dau.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-cho-gay-ban-o-dau.html#product","name":"Cu gi\u1ea3 cho gay b\u00e1n \u1edf \u0111\u00e2u, mua \u1edf \u0111\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00e0ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-cho-gay-ban-o-dau.html","description":"Cu gi\u1ea3 cho gay - s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh an to\u00e0n v\u00e0 ch\u1ee9c n\u0103ng l\u00e0m t\u00ecnh h\u1eadu m\u00f4n ho\u00e0n h\u1ea3o.","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/dvg-cho-gay.jpg","sku":1232,"offers":[{"@type":"Offer","price":"550000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"550000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-cho-gay-ban-o-dau.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}