Dương vật giả cho nam rỗng ruột, có dây đeo, có rung ở đầu kích thích hưng phấn tột độ khi quan hệ

790.000 

  • Dương vật giả rỗng ruột tăng kích thước cho nam giới
  • Có dây đeo giúp cho cuộc yêu hoàn toàn tự tin không bao giờ gián đoạn
  • Bộ phận rung ở đầu dương vật kích thích cả nam và nữ đạt khoái cảm cực đỉnh

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 cho nam r\u1ed7ng ru\u1ed9t, c\u00f3 d\u00e2y \u0111eo, c\u00f3 rung \u1edf \u0111\u1ea7u k\u00edch th\u00edch h\u01b0ng ph\u1ea5n t\u1ed9t \u0111\u1ed9 khi quan h\u1ec7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-cho-nam.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-cho-nam.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 cho nam r\u1ed7ng ru\u1ed9t, c\u00f3 d\u00e2y \u0111eo, c\u00f3 rung \u1edf \u0111\u1ea7u k\u00edch th\u00edch h\u01b0ng ph\u1ea5n t\u1ed9t \u0111\u1ed9 khi quan h\u1ec7","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-cho-nam.html","description":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 r\u1ed7ng ru\u1ed9t t\u0103ng k\u00edch th\u01b0\u1edbc cho nam gi\u1edbi\r\n \tC\u00f3 d\u00e2y \u0111eo gi\u00fap cho cu\u1ed9c y\u00eau ho\u00e0n to\u00e0n t\u1ef1 tin kh\u00f4ng bao gi\u1edd gi\u00e1n \u0111o\u1ea1n\r\n \tB\u1ed9 ph\u1eadn rung \u1edf \u0111\u1ea7u d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt k\u00edch th\u00edch c\u1ea3 nam v\u00e0 n\u1eef \u0111\u1ea1t kho\u00e1i c\u1ea3m c\u1ef1c \u0111\u1ec9nh","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-cho-nam.jpg","sku":"DVD30","offers":[{"@type":"Offer","price":"790000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"790000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-cho-nam.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}