Dương vật giả dây đeo cho les
duong vat gia day deo

Dương vật giả dây đeo Double Strap on dành cho các cặp đôi đồng tính nữ

890.000 

  • Với dây đeo co giãn thích hợp cho mọi vòng bụng, tiện lợi cho người sử dụng
  • Với 2 đầu dương vật ngược nhau giúp cho cả 2 nàng đồng tính đều có thể thoải mái trong quan hệ
  • Nhiều chế độ rung cực kỳ đa dạng lựa chọn cho người dùng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 d\u00e2y \u0111eo Double Strap on d\u00e0nh cho c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i \u0111\u1ed3ng t\u00ednh n\u1eef","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-day-deo.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-day-deo.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 d\u00e2y \u0111eo Double Strap on d\u00e0nh cho c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i \u0111\u1ed3ng t\u00ednh n\u1eef","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-day-deo.html","description":"V\u1edbi d\u00e2y \u0111eo co gi\u00e3n th\u00edch h\u1ee3p cho m\u1ecdi v\u00f2ng b\u1ee5ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng\r\n \tV\u1edbi 2 \u0111\u1ea7u d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt ng\u01b0\u1ee3c nhau gi\u00fap cho c\u1ea3 2 n\u00e0ng \u0111\u1ed3ng t\u00ednh \u0111\u1ec1u c\u00f3 th\u1ec3 tho\u1ea3i m\u00e1i trong quan h\u1ec7\r\n \tNhi\u1ec1u ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung c\u1ef1c k\u1ef3 \u0111a d\u1ea1ng l\u1ef1a ch\u1ecdn cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-day-deo-cho-les.jpg","sku":"DVD38","offers":[{"@type":"Offer","price":"890000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"890000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-day-deo.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}