Dụng cụ matxa hậu môn Chisa Black Month

450.000 

  • Dụng cụ matxa hậu môn kiêm mat xa tự sướng cho âm đạo với khả năng rung ngoáy hiện đại
  • Chất liệu Silicone, không thấm nước, dễ dàng sử dụng, gọn nhẹ Chisa Black Month chắc chắn sẽ làm bạn đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"QUAN H\u1ec6 H\u1eacU M\u00d4N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-he-hau-mon"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u1ee5ng c\u1ee5 matxa h\u1eadu m\u00f4n Chisa Black Month","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/dung-cu-matxa-hau-mon.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/dung-cu-matxa-hau-mon.html#product","name":"D\u1ee5ng c\u1ee5 matxa h\u1eadu m\u00f4n Chisa Black Month","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/dung-cu-matxa-hau-mon.html","description":"D\u1ee5ng c\u1ee5 matxa h\u1eadu m\u00f4n ki\u00eam mat xa t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng cho \u00e2m \u0111\u1ea1o v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng rung ngo\u00e1y hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i\r\n \tCh\u1ea5t li\u1ec7u\u00a0Silicone, kh\u00f4ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc, d\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng, g\u1ecdn nh\u1eb9\u00a0Chisa Black Month ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd l\u00e0m b\u1ea1n \u0111i t\u1eeb ng\u1ea1c nhi\u00ean n\u00e0y qua ng\u1ea1c nhi\u00ean kh\u00e1c","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/que-kich-thich-hau-mon.jpg","sku":"HM012","offers":[{"@type":"Offer","price":"450000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"450000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/dung-cu-matxa-hau-mon.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}