cốc tenga 2 đầu double hole cup
coc tenga 2 dau chi tiet hai dau san pham
thong tin san pham
mo ta cau tao loi coc tenga double hole cup

Cốc Tenga 2 đầu Double Hole Cup

640.000 

  • Thiết kế 2 đầu với 2 cảm giác trải nghiệm kích thích hoàn toàn khác biệt
  • Miệng cốc mềm mại, kín khí dễ dàng thâm nhập vào trong
  • Thiết kế miệng thông minh dễ dàng đưa gel bôi trơn vào trong các trục kích thích khi tự sướng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"Tenga Japan Sex Toys Ch\u00ednh H\u00e3ng T\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tenga-cho-nam"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"C\u1ed1c Tenga 2 \u0111\u1ea7u Double Hole Cup","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tenga-2-dau-double-hole-cup.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tenga-2-dau-double-hole-cup.html#product","name":"C\u1ed1c Tenga 2 \u0111\u1ea7u Double Hole Cup","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tenga-2-dau-double-hole-cup.html","description":"Thi\u1ebft k\u1ebf 2 \u0111\u1ea7u v\u1edbi 2 c\u1ea3m gi\u00e1c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m k\u00edch th\u00edch ho\u00e0n to\u00e0n kh\u00e1c bi\u1ec7t\r\n \tMi\u1ec7ng c\u1ed1c m\u1ec1m m\u1ea1i, k\u00edn kh\u00ed d\u1ec5 d\u00e0ng th\u00e2m nh\u1eadp v\u00e0o trong\r\n \tThi\u1ebft k\u1ebf mi\u1ec7ng th\u00f4ng minh d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u01b0a gel b\u00f4i tr\u01a1n v\u00e0o trong c\u00e1c tr\u1ee5c k\u00edch th\u00edch khi t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/coc-tenga-2-dau-double-hole-cup.jpg","sku":"ADK36","offers":[{"@type":"Offer","price":"640000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"640000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/coc-tenga-2-dau-double-hole-cup.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}