Vòng silicon chống xuất tinh sớm Get Lock Donut Ring
vong silion chong xuat tinh som bo 3 vong voi 3 mau sac
vong silion chong xuat tinh som chisa donut

Vòng dương vật Chisa Donut hỗn hợp đủ loại cho anh em

180.000 

  • Bộ 3 vòng màu sắc khác lạ với silicon mềm, đàn hồi tốt
  • Ngăn xuất tinh sớm ở nam giới, tăng cường sinh lý
  • Tạo cảm giác phòng the mới lạ tăng hấp dẫn đối với bạn tình

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Chisa Donut h\u1ed7n h\u1ee3p \u0111\u1ee7 lo\u1ea1i cho anh em","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-silicon-chong-xuat-tinh-som.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-silicon-chong-xuat-tinh-som.html#product","name":"V\u00f2ng d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Chisa Donut h\u1ed7n h\u1ee3p \u0111\u1ee7 lo\u1ea1i cho anh em","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-silicon-chong-xuat-tinh-som.html","description":"B\u1ed9 3 v\u00f2ng m\u00e0u s\u1eafc kh\u00e1c l\u1ea1 v\u1edbi silicon m\u1ec1m, \u0111\u00e0n h\u1ed3i t\u1ed1t\r\n \tNg\u0103n xu\u1ea5t tinh s\u1edbm \u1edf nam gi\u1edbi, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng sinh l\u00fd\r\n \tT\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c ph\u00f2ng the m\u1edbi l\u1ea1 t\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ed1i v\u1edbi b\u1ea1n t\u00ecnh","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vong-silicon-chong-xuat-tinh-som-get-lock-donut-ring.jpg","sku":4579,"offers":[{"@type":"Offer","price":"180000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"180000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-silicon-chong-xuat-tinh-som.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}