Dương vật giả butterfly với 7 chế độ ngoáy đem lại đời sống tình dục lành mạnh cho các cặp đôi

3.300.000 

  • Kích thích âm đạo tiết chất bôi trơn cực đã
  • Đảm bảo các cô nàng sẽ ngất ngây trong mỗi lần sử dụng
  • Hỗ trợ đời sống tình dục các cặp đôi, hâm nóng từng cuộc tình trong mọi giai đoạn

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 butterfly v\u1edbi 7 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ngo\u00e1y \u0111em l\u1ea1i \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh d\u1ee5c l\u00e0nh m\u1ea1nh cho c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-butterfly.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-butterfly.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 butterfly v\u1edbi 7 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ngo\u00e1y \u0111em l\u1ea1i \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh d\u1ee5c l\u00e0nh m\u1ea1nh cho c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-butterfly.html","description":"K\u00edch th\u00edch \u00e2m \u0111\u1ea1o ti\u1ebft ch\u1ea5t b\u00f4i tr\u01a1n c\u1ef1c \u0111\u00e3\r\n \t\u0110\u1ea3m b\u1ea3o c\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng s\u1ebd ng\u1ea5t ng\u00e2y trong m\u1ed7i l\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng\r\n \tH\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh d\u1ee5c c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i, h\u00e2m n\u00f3ng t\u1eebng cu\u1ed9c t\u00ecnh trong m\u1ecdi giai \u0111o\u1ea1n","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-butterfly.jpg","sku":"DVR50","offers":[{"@type":"Offer","price":"3300000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"3300000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-butterfly.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}