Vòng rung đeo dương vật Trojan Multi Speed bao bì sản phẩm
vong rung deo duong vat trojan multi speed
vong rung deo duong vat kich thich diem g nu gioi
vong rung deo duong vat trojan mau trang

Vòng rung đeo dương vật Trojan Multi Speed mang tới mọi cảm xúc sung sướng khác lạ

480.000 

  • Vòng đeo tạo kích thích điểm G giải quyết nhu cầu sinh lý nữ
  • Kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới hiệu quả khi đeo vào dương vật
  • 4 chế độ rung thay đổi tạo nhiều cảm giác mới lạ

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng rung \u0111eo d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Trojan Multi Speed mang t\u1edbi m\u1ecdi c\u1ea3m x\u00fac sung s\u01b0\u1edbng kh\u00e1c l\u1ea1","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-deo-duong-vat.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-deo-duong-vat.html#product","name":"V\u00f2ng rung \u0111eo d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Trojan Multi Speed mang t\u1edbi m\u1ecdi c\u1ea3m x\u00fac sung s\u01b0\u1edbng kh\u00e1c l\u1ea1","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-deo-duong-vat.html","description":"V\u00f2ng \u0111eo t\u1ea1o k\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m G gi\u1ea3i quy\u1ebft nhu c\u1ea7u sinh l\u00fd n\u1eef\r\n \tK\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian quan h\u1ec7 cho nam gi\u1edbi hi\u1ec7u qu\u1ea3 khi \u0111eo v\u00e0o d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt\r\n \t4 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung thay \u0111\u1ed5i t\u1ea1o nhi\u1ec1u c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1edbi l\u1ea1","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vong-rung-deo-duong-vat-trojan-multi-speed-bao-bi-san-pham.jpg","sku":4538,"offers":[{"@type":"Offer","price":"480000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"480000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-deo-duong-vat.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}