Vòng dương vật Durex Pleasure Ring bao bì
vong duong vat durex hop dung san pham sieu hap dan

Vòng dương vật Durex Pleasure cao cấp ngăn xuất tinh sớm

350.000 

  • Hỗ trợ sinh lý nam, tăng cường thời gian quan hệ
  • Silicon mềm mịn co giãn cho mọi kích thước cậu nhỏ
  • Đạt cực khoái và tạo cảm giác mới lạ cho đối tác nữ giới của các chàng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Durex Pleasure cao c\u1ea5p ng\u0103n xu\u1ea5t tinh s\u1edbm","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-duong-vat-durex.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-duong-vat-durex.html#product","name":"V\u00f2ng d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Durex Pleasure cao c\u1ea5p ng\u0103n xu\u1ea5t tinh s\u1edbm","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-duong-vat-durex.html","description":"H\u1ed7 tr\u1ee3 sinh l\u00fd nam, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng th\u1eddi gian quan h\u1ec7\r\n \tSilicon m\u1ec1m m\u1ecbn co gi\u00e3n cho m\u1ecdi k\u00edch th\u01b0\u1edbc c\u1eadu nh\u1ecf\r\n \t\u0110\u1ea1t c\u1ef1c kho\u00e1i v\u00e0 t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1edbi l\u1ea1 cho \u0111\u1ed1i t\u00e1c n\u1eef gi\u1edbi c\u1ee7a c\u00e1c ch\u00e0ng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vong-duong-vat-durex-pleasure-ring-bao-bi.jpg","sku":4584,"offers":[{"@type":"Offer","price":"350000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"350000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-duong-vat-durex.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}