Emla gel tăng cường bản lĩnh phái mạnh giúp duy trì thời gian như mong muốn

105.000 

  • Emla gel 5% sẽ giúp kéo lại phong độ cho những chàng ra sớm hơn ý muốn
  • Được tin dùng và sử dụng trên 20 quốc gia Châu Âu
  • Truyền nhiệt nhanh đem lại cảm giác vô cùng chân thật

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"GEL B\u00d4I TR\u01a0N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/gel-boi-tron"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Emla gel t\u0103ng c\u01b0\u1eddng b\u1ea3n l\u0129nh ph\u00e1i m\u1ea1nh gi\u00fap duy tr\u00ec th\u1eddi gian nh\u01b0 mong mu\u1ed1n","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/emla-gel.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/emla-gel.html#product","name":"Emla gel t\u0103ng c\u01b0\u1eddng b\u1ea3n l\u0129nh ph\u00e1i m\u1ea1nh gi\u00fap duy tr\u00ec th\u1eddi gian nh\u01b0 mong mu\u1ed1n","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/emla-gel.html","description":"Emla gel 5% s\u1ebd gi\u00fap k\u00e9o l\u1ea1i phong \u0111\u1ed9 cho nh\u1eefng ch\u00e0ng ra s\u1edbm h\u01a1n \u00fd mu\u1ed1n\r\n \t\u0110\u01b0\u1ee3c tin d\u00f9ng v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng tr\u00ean 20 qu\u1ed1c gia Ch\u00e2u \u00c2u\r\n \tTruy\u1ec1n nhi\u1ec7t nhanh \u0111em l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c v\u00f4 c\u00f9ng ch\u00e2n th\u1eadt","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/emla-gel.jpg","sku":"GEL50","offers":[{"@type":"Offer","price":"105000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"105000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/emla-gel.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}