Dương vật giả tự thụt sạc điện, chống nước, an toàn mang đến giây phút giải tỏa hiệu quả

3.500.000 

  • Chế độ rung mạnh mẽ kích thích nàng tột đỉnh
  • Tư động nhấp thụt khiến nàng quằn quại trong sung sướng
  • Chống nước 100%
  • Sạc điện tiện lợi và tiết kiệm

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 t\u1ef1 th\u1ee5t s\u1ea1c \u0111i\u1ec7n, ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc, an to\u00e0n mang \u0111\u1ebfn gi\u00e2y ph\u00fat gi\u1ea3i t\u1ecfa hi\u1ec7u qu\u1ea3","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-tu-thut.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-tu-thut.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 t\u1ef1 th\u1ee5t s\u1ea1c \u0111i\u1ec7n, ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc, an to\u00e0n mang \u0111\u1ebfn gi\u00e2y ph\u00fat gi\u1ea3i t\u1ecfa hi\u1ec7u qu\u1ea3","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-tu-thut.html","description":"Ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung m\u1ea1nh m\u1ebd k\u00edch th\u00edch n\u00e0ng t\u1ed9t \u0111\u1ec9nh\r\n \tT\u01b0 \u0111\u1ed9ng nh\u1ea5p th\u1ee5t khi\u1ebfn n\u00e0ng qu\u1eb1n qu\u1ea1i trong sung s\u01b0\u1edbng\r\n \tCh\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc 100%\r\n \tS\u1ea1c \u0111i\u1ec7n ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 ti\u1ebft ki\u1ec7m","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/duong-vat-gia-tu-thut.jpg","sku":"DVK66","offers":[{"@type":"Offer","price":"3500000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"3500000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-tu-thut.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}