Dương vật giả gắn tường có rung kích thước nhỏ màu nâu quyến rũ

750.000 

  • Silicone cao cấp an toàn cho vùng kín, chống nước 100%
  • 6 chế độ rung giật tràn đầy khoái cảm
  • Đế gắn tường cho phép các nàng tự sướng mọi tư thế

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng c\u00f3 rung k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf m\u00e0u n\u00e2u quy\u1ebfn r\u0169","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-co-rung.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-co-rung.html#product","name":"D\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng c\u00f3 rung k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf m\u00e0u n\u00e2u quy\u1ebfn r\u0169","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-co-rung.html","description":"Silicone cao c\u1ea5p an to\u00e0n cho v\u00f9ng k\u00edn, ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc 100%\r\n \t6 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung gi\u1eadt tr\u00e0n \u0111\u1ea7y kho\u00e1i c\u1ea3m\r\n \t\u0110\u1ebf g\u1eafn t\u01b0\u1eddng cho ph\u00e9p c\u00e1c n\u00e0ng t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng m\u1ecdi t\u01b0 th\u1ebf","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/duong-vat-gia-gan-tuong-co-rung.jpg","sku":4341,"offers":[{"@type":"Offer","price":"750000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"750000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-gan-tuong-co-rung.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}