Vòng rung cho nam giới bao bì sản phẩm
vong rung cho nam gioi chi tiet san pham
vong rung cho nam gioi nhieu gai kich thich hung phan

Vòng rung cho nam giới siêu gai kết hợp 7 tần số – Vibration Clitifier-Clear

350.000 

  • 7 chế độ rung giúp nam nữ thủ dâm cực khoái
  • Vòng bi xung quanh tạo kích thích khác lạ cho nam giới
  • Kéo dài thời gian xuất tinh, giúp cuộc sống phòng the thêm mặn nồng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"V\u00d2NG \u0110EO D\u01af\u01a0NG V\u1eacT","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-deo-duong-vat"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng rung cho nam gi\u1edbi si\u00eau gai k\u1ebft h\u1ee3p 7 t\u1ea7n s\u1ed1 &#8211; Vibration Clitifier-Clear","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-cho-nam-gioi.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-cho-nam-gioi.html#product","name":"V\u00f2ng rung cho nam gi\u1edbi si\u00eau gai k\u1ebft h\u1ee3p 7 t\u1ea7n s\u1ed1 - Vibration Clitifier-Clear","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-cho-nam-gioi.html","description":"7 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung gi\u00fap nam n\u1eef th\u1ee7 d\u00e2m c\u1ef1c kho\u00e1i\r\n \tV\u00f2ng bi xung quanh t\u1ea1o k\u00edch th\u00edch kh\u00e1c l\u1ea1 cho nam gi\u1edbi\r\n \tK\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian xu\u1ea5t tinh, gi\u00fap cu\u1ed9c s\u1ed1ng ph\u00f2ng the th\u00eam m\u1eb7n n\u1ed3ng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vong-rung-cho-nam-gioi-bao-bi-san-pham.jpg","sku":4382,"offers":[{"@type":"Offer","price":"350000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"350000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-rung-cho-nam-gioi.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}