Vòng đeo tinh hoàn bao bì đựng sản phẩm
vong deo tinh hoan can canh san pham
vong deo tinh hoan chi tiet san pham

Vòng đeo tinh hoàn Chisa Donut Rings size lớn kéo dài thời gian quan hệ cực đã

150.000 

  • Hai vòng đeo thiết kế nhỏ gọn tạo cảm giác dễ chịu
  • Ngăn xuất tinh sớm ở nam giới hiệu quả
  • Tạo bề ngoài khác lạ đem lại thêm hưng phấn cho tình yêu của bạn

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng \u0111eo tinh ho\u00e0n Chisa Donut Rings size l\u1edbn k\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian quan h\u1ec7 c\u1ef1c \u0111\u00e3","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-deo-tinh-hoan.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-deo-tinh-hoan.html#product","name":"V\u00f2ng \u0111eo tinh ho\u00e0n Chisa Donut Rings size l\u1edbn k\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian quan h\u1ec7 c\u1ef1c \u0111\u00e3","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-deo-tinh-hoan.html","description":"Hai v\u00f2ng \u0111eo thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c d\u1ec5 ch\u1ecbu\r\n \tNg\u0103n xu\u1ea5t tinh s\u1edbm \u1edf nam gi\u1edbi hi\u1ec7u qu\u1ea3\r\n \tT\u1ea1o b\u1ec1 ngo\u00e0i kh\u00e1c l\u1ea1 \u0111em l\u1ea1i th\u00eam h\u01b0ng ph\u1ea5n cho t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a b\u1ea1n","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vong-deo-tinh-hoan-bao-bi-dung-san-pham.jpg","sku":4543,"offers":[{"@type":"Offer","price":"150000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"150000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-deo-tinh-hoan.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}