vòng bi đeo dương vật
vong bi deo duong vat bao bi san pham
vong bi deo duong vat hop dung kem pin

Vòng bi đeo dương vật Ball Banger thêm sức mạnh cho nam giới

180.000 

  • Tạo điểm nhấn làm đẹp cho dương vật kích thích bạn tình
  • Kéo dài thời gian xuất tinh ở nam giới hiệu quả
  • Có gai silicon kích thích tạo cảm giác mới lạ cho dương vật nam giới

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I T\u00ccNH D\u1ee4C CHO NAM N\u1eee","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-tinh-duc-cho-nam-nu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2ng bi \u0111eo d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Ball Banger th\u00eam s\u1ee9c m\u1ea1nh cho nam gi\u1edbi","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-bi-deo-duong-vat.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-bi-deo-duong-vat.html#product","name":"V\u00f2ng bi \u0111eo d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt Ball Banger th\u00eam s\u1ee9c m\u1ea1nh cho nam gi\u1edbi","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-bi-deo-duong-vat.html","description":"T\u1ea1o \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n l\u00e0m \u0111\u1eb9p cho d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt k\u00edch th\u00edch b\u1ea1n t\u00ecnh\r\n \tK\u00e9o d\u00e0i th\u1eddi gian xu\u1ea5t tinh \u1edf nam gi\u1edbi hi\u1ec7u qu\u1ea3\r\n \tC\u00f3 gai silicon k\u00edch th\u00edch t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1edbi l\u1ea1 cho d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt nam gi\u1edbi","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vong-bi-deo-duong-vat.jpg","sku":4520,"offers":[{"@type":"Offer","price":"180000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"180000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/vong-bi-deo-duong-vat.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}