Trứng rung tình yêu DurexS-Viber tinh tế nhỏ gọn, phù hợp cho các cô nàng cá tính

1.850.000 

  • Trứng rung tình yêu durex với dây sạc tiện gọn cho người dùng
  • Kích thước nhỏ gọn với 5 chế độ rung khác nhau
  • Giải tỏa sinh lý nữ cực hiệu quả kích thích tới điểm G

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"TR\u1ee8NG RUNG T\u00ccNH Y\u00caU C\u1ef0C M\u1ea0NH","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Tr\u1ee9ng rung t\u00ecnh y\u00eau DurexS-Viber tinh t\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, ph\u00f9 h\u1ee3p cho c\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng c\u00e1 t\u00ednh","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu-durex.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu-durex.html#product","name":"Tr\u1ee9ng rung t\u00ecnh y\u00eau DurexS-Viber tinh t\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, ph\u00f9 h\u1ee3p cho c\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng c\u00e1 t\u00ednh","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu-durex.html","description":"Tr\u1ee9ng rung\u00a0t\u00ecnh y\u00eau durex v\u1edbi d\u00e2y s\u1ea1c ti\u1ec7n g\u1ecdn cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng\r\n \tK\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf g\u1ecdn v\u1edbi 5 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung kh\u00e1c nhau\r\n \tGi\u1ea3i t\u1ecfa sinh l\u00fd n\u1eef c\u1ef1c hi\u1ec7u qu\u1ea3 k\u00edch th\u00edch t\u1edbi \u0111i\u1ec3m G","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/trung-rung-tinh-yeu-durex.jpg","sku":"TR034","offers":[{"@type":"Offer","price":"1850000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"1850000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu-durex.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}