Trứng rung cao cấp có gai khuấy động điểm G của nữ giới

750.000 

  • Trứng rung cao cấp rung giật giải tỏa nhu cầu tình dục cực tốt
  • Sản phẩm cao cấp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng
  • Chế độ rung mới lạ đa dạng kích thích điểm G phụ nữ

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"TR\u1ee8NG RUNG T\u00ccNH Y\u00caU C\u1ef0C M\u1ea0NH","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Tr\u1ee9ng rung cao c\u1ea5p c\u00f3 gai khu\u1ea5y \u0111\u1ed9ng \u0111i\u1ec3m G c\u1ee7a n\u1eef gi\u1edbi","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-cao-cap-co-gai.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-cao-cap-co-gai.html#product","name":"Tr\u1ee9ng rung cao c\u1ea5p c\u00f3 gai khu\u1ea5y \u0111\u1ed9ng \u0111i\u1ec3m G c\u1ee7a n\u1eef gi\u1edbi","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-cao-cap-co-gai.html","description":"Tr\u1ee9ng rung cao c\u1ea5p rung gi\u1eadt gi\u1ea3i t\u1ecfa nhu c\u1ea7u t\u00ecnh d\u1ee5c c\u1ef1c t\u1ed1t\r\n \tS\u1ea3n ph\u1ea9m cao c\u1ea5p \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n s\u1ee9c kh\u1ecfe cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng\r\n \tCh\u1ebf \u0111\u1ed9 rung m\u1edbi l\u1ea1 \u0111a d\u1ea1ng k\u00edch th\u00edch \u0111i\u1ec3m G ph\u1ee5 n\u1eef","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/trung-rung-cao-cap.jpg","sku":"TR068","offers":[{"@type":"Offer","price":"750000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"750000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-cao-cap-co-gai.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}