-40%
testoboss
hinh anh sp testoboss chinh hang

Testoboss – “Siêu phẩm” tăng cường sinh lý phái mạnh

690.000 

  • Sản phẩm không cần kê toa của bác sĩ.
  • Sử dụng Testoboss giúp nam giới luôn tự tin lâm trận, vực dậy bản lĩnh đàn ông sẵn có.
  • Miễ phí vận chuyển toàn quốc, kín đáo, tư vẫn miễn phí, bảo mật thông tin khách hàng.

*** Đặc biệt, Khi đặt mua Testoboss, bạn được hỗ trợ giá cho Tital Gel Nga Original chính hãng chỉ còn 350.000 vnđ/ 1 tuýp. Khuyến mãi chỉ diễn ra trong tuần mà thôi!

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"CH\u1ed0NG XU\u1ea4T TINH S\u1edaM","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/chong-xuat-tinh-som"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Testoboss &#8211; \u201cSi\u00eau ph\u1ea9m\u201d t\u0103ng c\u01b0\u1eddng sinh l\u00fd ph\u00e1i m\u1ea1nh","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/testoboss.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/testoboss.html#product","name":"Testoboss - \u201cSi\u00eau ph\u1ea9m\u201d t\u0103ng c\u01b0\u1eddng sinh l\u00fd ph\u00e1i m\u1ea1nh","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/testoboss.html","description":"S\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng c\u1ea7n k\u00ea toa c\u1ee7a b\u00e1c s\u0129.\r\n \tS\u1eed d\u1ee5ng Testoboss gi\u00fap nam gi\u1edbi lu\u00f4n t\u1ef1 tin l\u00e2m tr\u1eadn, v\u1ef1c d\u1eady b\u1ea3n l\u0129nh \u0111\u00e0n \u00f4ng s\u1eb5n c\u00f3.\r\n \tMi\u1ec5 ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n to\u00e0n qu\u1ed1c, k\u00edn \u0111\u00e1o, t\u01b0 v\u1eabn mi\u1ec5n ph\u00ed, b\u1ea3o m\u1eadt th\u00f4ng tin kh\u00e1ch h\u00e0ng.\r\n\r\n*** \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, Khi \u0111\u1eb7t mua Testoboss, b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 gi\u00e1 cho Tital Gel Nga Original ch\u00ednh h\u00e3ng ch\u1ec9 c\u00f2n 350.000 vn\u0111\/ 1 tu\u00fdp. Khuy\u1ebfn m\u00e3i ch\u1ec9 di\u1ec5n ra trong tu\u1ea7n m\u00e0 th\u00f4i!","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/testoboss.png","sku":11192,"offers":[{"@type":"Offer","price":"690000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"690000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/testoboss.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}