-6%
promescent
TX006_01
TX006_02
TX006_03

Promescent 1.3 ml, 7.4 ml – đặt mua Promescent chính hãng

800.000 

Promescent, lọ xịt chống xuất tinh sớm số 1 hiện nay được cấp phép bởi FDA Hoa Kỳ.

– Nhập khẩu chính hãng, không cần kê toa từ bác sĩ. Không gây tê bì, ko lây tê sang nữ giới

Có hai loại dung tích:

+ Bỏ túi tiện lợi 1.3 ml: 800.000 vnđ

+ Chai to tiết kiệm vợ chồng 7.4 ml: 2.500.000 vnđ

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"CH\u1ed0NG XU\u1ea4T TINH S\u1edaM","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/chong-xuat-tinh-som"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Promescent 1.3 ml, 7.4 ml &#8211; \u0111\u1eb7t mua Promescent ch\u00ednh h\u00e3ng","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/promescent-chinh-hang.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/promescent-chinh-hang.html#product","name":"Promescent 1.3 ml, 7.4 ml - \u0111\u1eb7t mua Promescent ch\u00ednh h\u00e3ng","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/promescent-chinh-hang.html","description":"Promescent, l\u1ecd x\u1ecbt ch\u1ed1ng xu\u1ea5t tinh s\u1edbm s\u1ed1 1 hi\u1ec7n nay \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p ph\u00e9p b\u1edfi FDA Hoa K\u1ef3.\r\n\u2013 Nh\u1eadp kh\u1ea9u ch\u00ednh h\u00e3ng,\u00a0kh\u00f4ng c\u1ea7n k\u00ea toa t\u1eeb b\u00e1c s\u0129.\u00a0Kh\u00f4ng g\u00e2y t\u00ea b\u00ec, ko l\u00e2y t\u00ea sang n\u1eef gi\u1edbi\r\nC\u00f3 hai lo\u1ea1i dung t\u00edch:\r\n+ B\u1ecf t\u00fai ti\u1ec7n l\u1ee3i 1.3 ml:\u00a0800.000 vn\u0111\r\n+ Chai to ti\u1ebft ki\u1ec7m v\u1ee3 ch\u1ed3ng 7.4 ml:\u00a02.500.000 vn\u0111","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/promescent-1.3-ml.png","sku":"TX006","offers":[{"@type":"Offer","price":"800000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"800000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/promescent-chinh-hang.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}