-18%
trứng rung điều khiển bằng giọng nói
trung rung nalone sweetie co duong xoan kich thich
trung rung nalone dieu khien xa toi 8m
trung rung dieu khien bang giong noi dung sac usb

Trứng rung điều khiển bằng giọng nói Nalone Sweetie có điều khiển từ xa, 7 chế độ rung

980.000 

  • Sản phẩm chính hãng Nalone – hãng của Anh
  • 7 tần số rung độc đáo
  • Điều khiển xa và điều khiển bằng giọng nói cực chất
  • Tặng gel Durex Original 50ml chính hãng trị giá 125.000 đ
  • Miễn phí vận chuyển toàn quốc, gói hàng kín đáo

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"TR\u1ee8NG RUNG T\u00ccNH Y\u00caU C\u1ef0C M\u1ea0NH","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Tr\u1ee9ng rung \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n b\u1eb1ng gi\u1ecdng n\u00f3i Nalone Sweetie c\u00f3 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa, 7 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/nalone-sweetie.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/nalone-sweetie.html#product","name":"Tr\u1ee9ng rung \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n b\u1eb1ng gi\u1ecdng n\u00f3i Nalone Sweetie c\u00f3 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa, 7 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 rung","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/nalone-sweetie.html","description":"S\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng Nalone - h\u00e3ng c\u1ee7a Anh\r\n \t7 t\u1ea7n s\u1ed1 rung \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o\r\n \t\u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n xa v\u00e0 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n b\u1eb1ng gi\u1ecdng n\u00f3i c\u1ef1c ch\u1ea5t\r\n \tT\u1eb7ng gel Durex Original 50ml ch\u00ednh h\u00e3ng tr\u1ecb gi\u00e1 125.000 \u0111\r\n \tMi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n to\u00e0n qu\u1ed1c, g\u00f3i h\u00e0ng k\u00edn \u0111\u00e1o","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/trung-rung-dieu-khien-bang-giong-noi.jpg","sku":"TR003","offers":[{"@type":"Offer","price":"980000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"980000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/nalone-sweetie.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}