máy rung vùng kín
may rung vung kin hien dai

Máy rung vùng kín với điều khiển từ xa thông minh tiện lợi cho các chị em

650.000 

  • Máy rung vùng kín kết hợp điều khiển từ xa
  • Mang lại hiệu quả trong việc kích thích nhu cầu ở nữ giới
  • Đa dạng với nhiều chức năng mát xa và tự sướng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"TR\u1ee8NG RUNG T\u00ccNH Y\u00caU C\u1ef0C M\u1ea0NH","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/trung-rung-tinh-yeu"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y rung v\u00f9ng k\u00edn v\u1edbi \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa th\u00f4ng minh ti\u1ec7n l\u1ee3i cho c\u00e1c ch\u1ecb em","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-vung-kin.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-vung-kin.html#product","name":"M\u00e1y rung v\u00f9ng k\u00edn v\u1edbi \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa th\u00f4ng minh ti\u1ec7n l\u1ee3i cho c\u00e1c ch\u1ecb em","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-vung-kin.html","description":"M\u00e1y rung v\u00f9ng k\u00edn k\u1ebft h\u1ee3p \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa\r\n \tMang l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3 trong vi\u1ec7c k\u00edch th\u00edch nhu c\u1ea7u \u1edf n\u1eef gi\u1edbi\r\n \t\u0110a d\u1ea1ng v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u1ee9c n\u0103ng m\u00e1t xa v\u00e0 t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/may-rung-vung-kin.jpg","sku":"TR084","offers":[{"@type":"Offer","price":"650000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"650000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/may-rung-vung-kin.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}