bao đôn ngón tay rung điểm g
bao don ngon tay rung diem g co nhanh phu
bao don ngon tay rung diem g rung cuc manh
bao don ngon tay rung diem g kich thich cuc tot

Bao đôn ngón tay rung điểm G [MaxWell & Adonis]

300.000 

  • Dễ dàng đeo vào ngón tay để kích thích vào điểm G
  • Rung cực mạnh, cực êm, cục rung dễ dàng tháo rời và thay pin
  • Chống nước 100%

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"BAO CAO SU C\u00d3 RUNG","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-cao-su-co-rung"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Bao \u0111\u00f4n ng\u00f3n tay rung \u0111i\u1ec3m G [MaxWell &amp; Adonis]","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-don-ngon-tay-rung-diem-g.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-don-ngon-tay-rung-diem-g.html#product","name":"Bao \u0111\u00f4n ng\u00f3n tay rung \u0111i\u1ec3m G [MaxWell &amp; Adonis]","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-don-ngon-tay-rung-diem-g.html","description":"D\u1ec5 d\u00e0ng \u0111eo v\u00e0o ng\u00f3n tay \u0111\u1ec3 k\u00edch th\u00edch v\u00e0o \u0111i\u1ec3m G\r\n \tRung c\u1ef1c m\u1ea1nh, c\u1ef1c \u00eam, c\u1ee5c rung d\u1ec5 d\u00e0ng th\u00e1o r\u1eddi v\u00e0 thay pin\r\n \tCh\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc 100%","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/bao-don-ngon-tay-rung-diem-g.jpg","sku":"BDD05","offers":[{"@type":"Offer","price":"300000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"300000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/bao-don-ngon-tay-rung-diem-g.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}